Kort om Berga Brass Band:

Berga Brass Band, (BBB), grundades 1993 av Sven-Olov Gellerstedt, och är en mässings orkester av klassisk engelsk typ, vilket betyder att bandet består av kornetter, flygelhorn, althorn, baryton, eufonium, tromboner och bastubor. Vi spelar allt från klassisk musik, marscher och hymner till Filmmusik, Jazz och Pop/Rock. BBB spelar på många olika typer av evenemang; invigningar, tävlingar, prisutdelningar, gudstjänster, fester, mm. Berga Brass Band har ett regelbundet samarbete med Österåker-Östra Ryds församling, där vi har återkommande spelningar i form av sommar- och julkonserter. BBB ordnar årligen två till tre egna konserter, ibland i samarbete med solister och körer.
Varje år i samband med Svenska Brassbands Festivalen organiseras SM i brassband. Sedan bandet grundades har det regelbundet deltagit i de svenska tävlingarna med en 3:e plats som bästa placering hittills. Våren 2002 fick Berga Brass Band chansen att representera Sverige i Europamästerskapen för brassband i Bryssel. Vi tävlade i ”First section” och kom även där på 3:e plats.

Vad er sponsring kommer användas till:

Sponsring är avdragsgillt:

Utdrag från Skatteverkets Riktlinjer, avdragsrätt för sponsring.
I inkomstskattelagen (1999:1229) , IL, finns inga särskilda bestämmelser om avdrag för sponsring. I 9 kap. 2 § IL stadgas att utgifter för gåvor inte får dras av.

Huvudregeln, 16 kap. 1 § IL, är att "Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster skall dras av som kostnad. Ränteutgifter och kapitalförluster skall dras av även om de inte är sådana utgifter." Utgifter för sponsring kan vara avdragsgilla som reklam eller annan marknadsföring, representation, lokalkostnad, personalkostnad samt forskning och utveckling. I 16 kap. IL finns särskilda bestämmelser för vissa av dessa utgifter. I 2 § finns bestämmelser om representation och i 9 § finns bestämmelser om forskning och utveckling.

Ett sponsringsavtal kan vara muntligt. Ett skriftligt avtal medför att sponsorn får lättare att redovisa innehållet i avtalet och därmed göra sannolikt att utgifterna är avdragsgilla vid inkomsttaxeringen.

Avdrag för utgifter för sponsring medges om följande förutsättningar är uppfyllda:

För representationsutgifter finns särskilda avdragsbegränsningar, se avsnitt 3.3.7. För utgifter för forskning och utveckling krävs inte som villkor för avdragsrätt att sponsorn erhåller en direkt motprestation, se avsnitt 3.3.6.”

Motprestationer för sponsring (1år)

Privatperson 200SEK

Reklamplats i program 750 - 3 000 SEK

Företag 5 000 SEK:

Företag 10 000 SEK:

Prislista Bandhyra

Vår betalningen är avdragsgill då det räknas som sponsring, där vårt musicerande räknas som motprestation. Exempel på vad ni kan hyra oss till: Mingel/Brunnsmusik, Bröllop, Invigningar, Prisutdelningar, Gudstjänster, Marknader, Julmusik.
Webmaster & Information: info@bergabrassband.se